För att se hur många anmälda lag det är i turneringen finns det flera metoder. Den metod som beskrivs nedan gäller hur du ser det i programmet, vilket är den mest använda.

Använda Översikten

Det snabbaste sättet är att klicka på Anmälningar-fliken (1)  och därefter välja Översikt.

Sidan som visas innehåller bland annat en graf allra överst som visar det totala antalet anmälda lag: 

Använda Listan över anmälningar

  • Gå till Anmälningar-fliken (1)
  • Välj Laganmälningar (2)
  • Kontrollera att systemet visar ALLA anmälningar, genom att kontrollera att dropdownen Visa bara visar (Alla anmälningar)  (3) och att sökrutan längst nere är tom (4). 
  • Fliken urvalda (5) visar det totalta antalet anmälningar OBS Antalet lag kan variera från antalet anmälningar då en anmälan kan innehålla flera lag.
  • Om en av kolumnrubrikerna i listan över anmälningar inte redan visar antalet lag, så kan du klicka på en av kolumnrubrikerna (6) och ändra vilken information som visas där. Välj Antal lag.
  • Längst nere, under listan redovisas totalsummerna för de olika kolumnerna. Siffran 84 motsvarar alltså antalet anmälningar och siffran 153 (7) motsvarar hur många lag det är anmält till turneringen just nu.

Läs mer: 

Hittade du svaret?