Man kan lägga till ett obegränsat antal användare i systemet. Vi rekommenderar alltid att man har personliga användarkonton istället för att dela på ett och samma. 

Användarkonton kan ha olika behörigheter, vilket gör att alla inte behöver ha tillgång till alla funktionerna i Cup Manager. Detta är särskilt viktigt i stora turneringar där man helst vill försäkra sig om att användarna bara ändrar data och inställningar i de delar av systemet som berör just den användarens ansvarsområde.

För att kunna lägga till, redigera eller ta bort använder krävs att man har behörighet att göra detta. Huvudadministratören på en turnering har nästan alltid denna möjlighet, så ta kontakt med denne om du upplever att du själv inte har korrekta behörigheter.

Så här lägger du till en ny användare:

 1. Gå till inställningar
 2. I menyträder väljer du Användare. En lista över turneringens alla användare visas. 
 3. Klicka på Lägg till användare
 4. Fyll i Namn, E-postadress och Telefonnummer (i internationellt format).
  Du behöver inte ange ett lösenord. Om du lämnar rutan tomt kommer systemet automatiskt skapa ett tillfälligt lösenord och maila ut till användaren.
 5. Välj användarens Roll. Denna informationen använder vår support för att skicka ut information till rätt användare.
 6. Ange vilka Rättigheter (behörigheter) användaren skall ha i systemet.
 7. Om kontot skall användas för att rapportera resultat har du möjlighet att begränsa vilka hallar som användaren har tillgång till. Annars lämna blank.

  Önskar du lägga till ytterligare användare kan du nu upprepa steg 1-7.
 8. När du är klar kan du klicka på Spara alla ändringar.

  Systemet skickar automatiskt ut informationsmail till nya användare.

Hittade du svaret?