1. Klicka på Anmälningar-fliken
  2. Välj Laganmälningar
  3. Se till att Alla anmälningar visas i listan (om du har något filter här kommer endast de lag som är framfiltrerade komma med på utskriften). 
  4. Tryck på Skriv ut

4. Välj rapporten Anmälda lag
5. Klicka på Next

7. Välj vilka fält du vill ha med dig i rapporten.
8. Välj om du vill spara rapporten som Excel-fil eller som PDF-fil. Gör du inget val kommer den skrivas ut på din skrivare.
9. Avsluta genom att klicka på Finish.

Döp och spara rapporten på ett lämpligt ställe på din dator. Därefter öppnas den vanligtvis automatiskt.

Klart!

Hittade du svaret?