Superinvite är framtaget med behoven som föreningsliv och organisationer har i fokus. För att tillfredsställa de behov som kassör eller bokförare kan ha så erbjuder Superinvite en komplett ekonomirapport som går att ladda ner ifrån systemet.

För att få en bra process rekommenderar vi att ni överför pengar och laddar ner ekonomirapporten en gång i månaden, gärna direkt i anslutning till månadsskiftet. 

Gör så här: 

1 ) Klicka på Alternativ i huvudmenyn och välj Månadsrapport.


2 ) Välj den månad för vilken du avser att ladda ner rapporten (observera att om du laddar ner rapport för innevarande månad så kommer den bli inkomplett). Klicka på XLS | Ladda ner rapport.

3) Rapporten laddas ner till din dator i Excel-format. Har du inte Excel kan filen öppnas i exempelvis Google Drive.

Hur skall man tänka när man bokför: 

Förenklat kan man säga att ett konto har öppnats i ert namn hos vår betalpartner Stripe. När betalningar kommer in frånskiljes de administrativa avgifterna omedelbart och resterande belopp sätts in på ert Stripe-konto. Ni kan när som helst begära en utbetalning från ert Stripe-konto. Pengarna överförs då till ett bankkonto som ni uppgett. 

Alla affärshändelser, dvs inkomna betalningar, utbetalade återbetalningar samt överföringar från ert Stripe-konto till ert bankkonto redovisas i ekonomirapporten. 

Om inget annat avtalats är rapporten gemensam för hela er organisation. Det betyder att ni enkelt, med endast en månadsrapport, kan bokföra allt ert engagemang i Superinvite-systemet. 

Så ser rapporten ut: 

Rapporten innehåller totalt sex flikar med information om affärshändelserna under månaden.

Summary

Här visas en översikt över transaktionerna den aktuella månaden. 

Income from payments within selected period
Här redovisas hur mycket inbetalningar som kommit in under perioden. 

Refunds on transactions within period:
Här redovisas om det skett några återbetalningar på köp som är gjorda under perioden för månadsrapporten. T.ex. om en person gjort ett köp på 100 kronor i april och därefter har ni återbetalat 100 kronor i samma månad, då kommer återbetalningen redovisas i denna cellen i april-rapporten.

Total refunds done within period for transactions not in period:
Här redovisas om det skett några återbetalningar under perioden för månadsrapporten som egentligen härrör ett köp som gäller en tidigare period. T.ex. en person har gjort ett köp på 100 kronor i mars som därefter blev återbetalt i april. Då redovisas återbetalningen i denna cellen i april-rapporten.

Total income for period:
Summan av inbetalningarna minus eventuella återbetalningar under perioden. Det är detta belopp som ökat saldot på Stripe-kontot i perioden. 

Hittade du svaret?