I och med att GDPR träder i kraft ska ni som organisatörer gå igenom och inventera de uppgifter ni samlat in. Därefter skall ni upprätta en gallringsplan.

Vi tolkar lagen på två sätt till vår fördel. Dels att det räcker att kunna påvisa en fastställd gallringsplan i samband med att lagen träder i kraft (vi tolkar alltså lagen som att datan inte behöver raderats den 25 maj 2018, men att man kan visa att man har en rutin på plats.) Men också att den historiska datan i nästan alla fall härledas till en rättslig grund som inte kräver aktivt samtycke.

Det är både rimligt och logiskt att ha som rutin att gallra data i samband med upprättandet av ett nytt år/ny utgåva.

Om ni önskar gallra data ifrån er turnering tar ni kontakt med Cup Managers support.

Tillbaka till Frågor och svar om GDPR

Hittade du svaret?