Meddelande-funktionen består av tre delar:

  • Utskicksfunktionen - i vilken du som turneringsadministratör kan skicka ut mail eller SMS till lagledare och kontaktpersoner.
  • Meddelande-fliken i huvudmenyn - där du kan läsa och svara på inkommande mail till turneringen.
  • Meddelande-fliken på varje anmälan - där du dels kan se ett arkiv över inkomna och utgående meddelanden till just denna anmälans kontaktpersoner eller lagledare och där du också kan skicka ett manuellt meddelande till desamma.

Utskicksfunktionen

Med hjälp av utskicksfunktionen kan du skicka e-post eller SMS (kräver aktivering) till kontaktpersoner och/eller lagledare. Mer information finns i manualen för att skicka meddelanden.

Meddelande-fliken

Meddelande-fliken når du via huvudmenyn. Här kan du läsa inkommande mail som skickats till turneringen. Mail hamnar här om en kontaktperson eller lagledare svarar på ett automatiskt eller manuellt mailutskick, samt om någon skickar e-post till turneringens speciella Cup Manager-e-postadress.

Meddelande-fliken på varje anmälan

Varje individuell anmälan har också en meddelande-flik. Här samlas inkommande och utgående utskick så att du kan hålla koll på vilken information som skickats till och från en anmälan. Här kan du också manuellt skicka ett meddelande med bara denna anmälans kontaktpersoner och/eller lagledare som mottagare.

Hittade du svaret?