Cup Manager har ett verktyg som ger er översikt över vilka personuppgifter ni samlat in till er turnering. I samma verktyg kan man schemalägga gallring av personuppgifterna en vecka framåt. Under den veckan går det alltid att ångra sig och avbryta gallringen. 

Du kan hitta verktyget under "Publicera & Mail" i Cup Manager genom att klicka på "Planera rensning av personuppgifter här..."

Cup Manager rådgiver, men ni bestämmer

Cup Mananger delar upp personuppgifterna som samlats in i 8 olika kategorier. De kan i sin tur delas in i 2 olika grader av känsliga personuppgifter. Vi har valt att kalla dem för "Känsliga personuppgifter" och "Kontaktinformation". 

Cup Manager rekommenderar att ni som turnering utgår från att man rensar de känsliga personuppgifterna 6 månader efter turneringen avslutats och kontaktinformationen 30 månader efter att turneringen avslutats. Utöver det finns en möjlighet att rensa all e-postkommunikation och Spelarstatistik. 

Läs mer om hur vi resonerar här: Cup managers färdigskrivna personuppgiftspolicy och vår information om gallringstider.

Varje ruta i verktyget motsvarar en kategori av personuppgifter under en av turneringens utgåvor. Rutorna markeras med olika färger beroende på vilken status de har

  • En grön ruta innebär att uppgifterna gallrats. Datumet för gallringen syns då under rutan.
  • En gul ruta innebär att det finns en schemalagd gallring. Uppgifterna kommer då att gallras av Cup Manager på det datumet som syns under rutan. Vill amn avbryta gallringen kan man klicka på rutan en gång till.
  • En röd ruta innebär att Cup Manager rekommenderar att uppgifterna gallras. Det är inget strikt lagkrav, har ni nytta av uppgifterna längre för att t.ex. redovisa deltagande till ett idrottsförbund eller kontrolluppgifter till skatteverket kan ni avvakta med att gallra. För att planera en gallring en vecka fram i tiden klickar man på rutan som då kommer bli gul. 
  • En grå ruta innebär att det enligt Cup Managers rekommendationer inte finns anledning att rensa personuppgifterna. Tänk på att det är upp till er som turnering att följa den personuppgiftspolicy ni antagit.
  • Den senaste utgåvan visas i sista kolumnen med rutor som inte går att klicka i om utgåvan ligger i framtiden.

Relaterat: 

Frågor & funderingar

Har ni frågor eller funderingar, tveka inte att ta kontakt med vår support. Vi svarar gärna på frågor och hjälper till att räta ut frågetecken för dig. 


Tillbaka till Frågor och svar om GDPR

Hittade du svaret?