I systemet kan man ställa in vilotider för lagen, både minstavila och längstavila. Detta är parametrar som kan hjälpa dig att få spelschemat angen mer utspritt över dagen eller mer komprimerat om du önskar att lagen inte ska behöva vara på plats mer än ett visst antal timmar. Se även längstavila.
Vi rekommenderar att du börjar med att inte ställa in längsta vila. Ju fler parametrar systemet har att att hänsyn till, desto svårare blir det för systemet att kunna göra en automatisk schemaläggning som godkänner alla parametrar. 


För att ställa in minsta vilotid i programmet gör du såhär: 

1- Gå in i inställningsdialogen.
2- Gå på Schema - Automatiskt - Vilotider.
3-
Du kan antingen välja att redigera alla klassers vilotider om det är så att alla klasser har samma matchlängder (Se också matchlängder)  och då alltså även kan ha samma minsta vila, klicka på välja alla för att redigera alla samtidigt.
För att ställa in minsta villa per klass markerar du klass för klass och gör inställningen.
4- När du lagt till minsta vila på alla klasser klickar du Spara alla ändringar. 

Så även: 

Hittade du svaret?