När anmälningarna har kommit in och tiden för anmälan har gått ut lottar du dina grupper och systemet skapar dina grupper och matcher åt dig.
När du har sett över grupperna och är nöjd med fördelningen är det dax att börja schemalägga matcherna. 

Det finns en del saker att få på plats i systemet innan man kan börja med själva schemaläggningen.
Var noga med inställningarna.
Se:
Ställ in matchlängd
Minsta vilotid
Val av plantyp


I detta steget - schemaläggning, handlar det om att matcherna som skapades i steget lottning nu ska fördelas ut på olika dagar, tider och banor i schemat.
Det finns olika sätt att göra detta på i vårt system.
Se:
Fyra sätt att schemalägga

Vi har stöd för Automatisk schemaläggning, manuell schemaläggning, schemaläggning i matchtabell och schemaläggning i excell


Relaterade artiklar: 

3.1) Ställa in Matchlängd
3.2) Minsta Vilotid
3.3) Val av plantyp
3.4) Fyra sätt att schemalägga
3.4-a) Automatisk Schemaläggning
3.4-b) Manuell Schemaläggning
3.4-c) Schemaläggning i matchtabell
3.4-d) Schemaläggning i excel
3.5) Granska och Justera ditt Spelschema

Hittade du svaret?