I Norge har Cup Manager stöd för att automatiskt läsa in betalningar som görs till ett bankkonto genom tjänsten OCR Giro. Tjänsten beställer turneringen av sin bank. 

På våra norska supportsidor (byt språk på denna hjälpartikeln för att komma dit) beskrivs hur tjänsten fungerar.

I Sverige erbjuder vi inte automatisk inläsning, men däremot manuell inläsning. Ta kontakt med vår support på support@cupmanager.net eller 046-525 80 för mer information.

Hittade du svaret?