Nedanstående rekommendationer gäller turneringar i Sverige.

För turneringar i Norge, klicka här. För turneringar i andra länder, kontakta oss.

 • Överväger ni att ställa in eller flytta fram ert arrangemang på grund av rekommendationer ifrån myndigheterna har vi tagit fram en vägledning för vad som gäller och vad ni bör tänka på. Läs den här.

 • Uppmana deltagare att inte komma till turneringen om de har symptom, även lindringa (feber eller hosta). 

 • Uppmana deltagarna att hålla en god handhygien. Tvätta händerna ofta. Använd tvål och varmt vatten. Minst 20 sekunder. Sätt gärna upp informationsplanscher på turneringen och på klubben. Handsprit är i sammanhanget ofta mindre effektivt än tvål och vatten.

 • Undvik onödig kroppskontakt och avstå också från att ta i hand med motståndarlaget efter match. 

 • Undvik prisutdelningsceremonier där många personer samlas på liten yta.

 • Överväg att förbjuda publik på turneringen.

 • Värdera att anpassa spelschemat så att antalet lag som befinner sig på spelplatserna samtidigt minimeras.

 • Uppmana lag som vill och har möjlighet att komma ombytta till turneringen för att undvika gemensamma omklädningsrum.

 • Ta fram en kris- och handlingsplan för hur ni agerar om en misstänkt smitta upptäcks under turneringen. Denna bör t.ex. innehålla en plan för vem som skall kontaktas och informeras, hur ansvar fördelas mellan deltagande lag och turneringens organisation, var eventuellt smittad person kan uppehålla sig i väntan på hemtransport, hur hemtransport skall ombesörjas och hur deltagarinformationen skall utformas både förebyggande och efter en eventuell smitta upptäckts.

  Informera deltagarna i samband med turneringsstart om hur de skall bete sig både för att minimera riskerna för att utsätta sig eller andra för smitta (handhygien, undvika folksamlingar och onödig kroppskontakt etc) samt hur de skall bete sig om de upptäcker att de känner sig sjuka.


Har du några frågor om våra råd? Ta kontakt med support@cupmanager.net

Hittade du svaret?