Om ni inte använder föreningsregister

Hitta inställningarna

Gå först in i Inställningar, navigera sedan till Anmälningar -> Ekonomi -> Rabatter.

Klicka på Lägg till-knappen och välj Vänskapsrabatt.

Då läggs Vänskapsrabatten till. Ange hur stor rabatten är (1) och ifall det ges på anmälningsvgiften eller på deltagaravgifterna. (2).

Sedan behöver vi definiera vilka föreningar ska få rabatten. Du kan dels välja i listan där det står "Inga". I listan visas alla föreningar som deltar i er nuvarande turnering. Om ni gör dessa inställningar innan ni fått anmälningar kommer den antagligen att vara tom.

Därför kan vi trycka på "Lägg till klubb" för att ange namnet på en förening som ska läggas till i listan, och därmed få rabatten.

Om vi trycker på "Lägg till klubb" så ser vi denna ruta. Ange föreningens namn och vilket land föreningen kommer från.

Tryck sedan på OK.

Vi ser att IFK Mora lagts till bland de föreningar som får rabatt. Observera att detta bygger på att de anger exakt rätt namn när de anmäler sig också - programmet kommer inte att ge rabatt till "IK Mora", "Mora IFK" eller andra snarlika varianter.

Om ni använder föreningsregister

Hitta inställningarna

Gå först in i Inställningar, navigera sedan till Anmälningar -> Ekonomi -> Rabatter.

Klicka på Lägg till-knappen och välj Föreningsrabatt.

Vi ser att Föreningsrabatten läggs till.

Ange hur stor rabatten är (1) och välj sedan vilka föreningar som ska få rabatten (2).

I listan visas alla föreningar från ert föreningsregister. Om alla föreningar är iklickad från början kan ni klicka på "Ingen" för att nollställa så att ni kan börja markera.

De föreningar ni klickar i kommer att få den angivna rabatt på alla anmälningsavgifter (per lag).

Hittade du svaret?