Ändra i inställningar

Zoom

Gå in på Inställningar (1) och navigera till Anmälningar->Klasser (2). Markera den klass du vill begränsa (3).

I rutan för Max. antal lag kan du ange maximalt antal lag. 0 betyder att där inte är någon gräns.

Gör detta för alla klasser du vill ha en gräns på.

Klicka sedan på Spara alla ändringar

Färdigt!

Det var allt :-)

I anmälningsformuläret

När lagen anmäler sig ser de att det är en gräns på hur många lag som får delta. De kan dock fortfarande anmäla sig eftersom ni vill att de ska hamna på en reservlista.

Hittade du svaret?