Kontrollera e-postadressen

Gå in på den aktuella anmälan, välj fliken Kontaktinformation och avdelningen Kontaktpersoner

I rullistan nedanför kan du också hitta eventuella lagledare.

Kontrollera sedan att e-postadressen är samma som den personen som försöker logga in använder. Tänk på att en extra punkt eller annat skiljetecken gör att man inte kommer kunna logga in.

Stämmer e-postadressen så gå vidare till nästa steg.

Be användaren att återställa sitt lösenord via turneringens hemsida

Användarna kan själva återställa sitt lösenord när de försöker logga in på turneringens hemsida genom att skriva in sin e-postadress och sedan klicka på "Här du glömt ditt lösenord? Klicka här."

När de klickar på "Skicka epost till mig" så skickas ett e-post till dem där de får instruktioner om hur de ska återställa sitt lösenord. Hoppa över nästa steg om du vill se hur det e-postmeddelandet fungerar. Nästa steg visar hur du infifrån Cup Manager skickar ett likadant e-postmeddelande till användaren.

Du kan annars skicka ett återställ lösenordmail direkt från Cup Manager

I Cup Manager där du kunde se användarens e-postadress kan du också skicka ett e-post till användaren med instruktioner om hur de kan återställa och välja ett nytt lösenord. När du klickar på "Skicka återställ lösenordmail" skickas ett sådant meddelande direkt.

Hur fungerar e-postmeddelandet med återställ lösenordinstruktionerna?

Så här ser meddelandet som skickas ut till användaren ut. De kan då välja ett nytt lösenord genom att klicka på den blå "Återställ ditt lösenord"-knappen.

Användaren kan sen fylla i ett nytt lösenord två gånger samt trycka på "Spara". Därefter är det bara att logga in med det nya lösenordet.

Hittade du svaret?