Lägg till en betalning

Lägg till en betalning som vanligt. I det här fallet har två lag bokat vars 10 personer på Hotell, men betalningar avser bara ett utav lagens boende.

Fäll ut kostnadsposten för boende

1. Fäll ut kostnadsposten för Hotell genom att klicka på den lilla trekanten till vänster om Hotell-rutan.

2. Nu kan man klicka i bara det laget som avses.

Se vilka lag som betalat boende i en anmälan

I normalfallet syns bara den totala boendekostnaden, och hur mycket som betalats in totalt. Vill du se hur mycket varje lag ska betala eller ha betalat kan du klicka på "Visa per lag".

Då delas boendekostnaderna upp så varje lag istället får en rad i tabellen.

Hittade du svaret?