Starta programmet för bilduppladdning

Zoom

Börja med att starta CupManager som vanligt. Gå sedan allra längst upp till höger och tryck på pilen bredvid "Stäng av". Välj "Starta CupImage".

CupManager kommer då att stängas av och CupImage kommer att startas.

Välj vad du vill ladda upp

Välj sedan vilken typ av bilder du vill ladda upp. Vi visar här hur man laddar upp bilder från matcher.

Vill du ladda upp bilder till en viss match, klicka på "Speldag".

Det går också att skapa album som man kan namnge. Det kan vara användbart om ni till exempel vill samla alla bilder från en invigning eller ifall ni har gamla bilder från tidigare år att lägga in.

Resten av denna guide är fokuserad på att ladda upp bildern från matcher, men det är snarlikt att ladda upp bilder till ett album.

Välj en dag och en spelplats

Välj vilken dag och på vilken spelplats bilderna du vill ladda upp togs och klicka sedan på "Öppna".

Dra in bilder

Ladda upp bilder genom att dra dem från en mapp på din dator till rätt match i fönstret som kommer upp.

Färgerna under lagnamnen indikerar vilken tröjfärg lagen har och kan hjälpa om du inte helt kommer håg vilken match det var ett visst foto kom från.

Hamnar en bild fel är det bara att dra dem mellan matcherna för att flytta på den.

Ladda upp fler bilder

Om du vill öppna en annan spelplats eller ladda upp bilder till ett eget album kan du klicka på plusknappen upp till höger.

Hittade du svaret?