Man kan ha flera domare per match i CupManager. Dessa har olika positioner (Huvuddomare, Assisterande domare etc)

Öppna inställningarna för Domarpositioner

Lägg till domarpositioner

Välj en klass och lägg till de domarpositioner ni vill ha.

Ni kan ändra ordningen på positionerna genom att använda knapparna "Flytta upp"/"Flytta ner" (syns inte på bilden)

OK för att spara

När du är nöjd med domarpositionerna för alla klasser, tryck på OK för att spara.

Domarschemat

Nu finns det två platser för domare på varje match.

Excel

Zoom

Om ni använder Excel för tillsättning av domare kan ni se att exporterade filer numera innehåller de domarpositioner ni ställt in.

Hittade du svaret?