Det går att få ut alla anmälda lag som en Excelfil. Detta gör man genom att "skriva ut" till excelfil.

Välj att skriva ut lag

På Översikten, välj att skriva ut anmälda lag

Kaffepaus!

Vänta på att programmet samlar in data.

Välj utskriften som heter Anmälningar

Välj utskriften "Anmälningar" och klicka på Next.

Välj inställningar

Klicka i kryssrutan för att skriva ut till excelfil och välj vilka kolumner du vill ha (1). Tryck sedan på Finish (2).

Spara filen

Välj var du vill spara Excelfilen och tryck sedan på Save.

Excel kommer sedan att öppnas med filen automatiskt.

Hittade du svaret?