När du tar bort ett lag från en anmälan så nollställs automatiskt lagets beställningar och kostnader. Detta gäller både anmälningsavgifter, deltagaravgifter och produkter. Om du vill att laget fortfarande skall betala något, t.ex. för att de avanmält sig för sent och därmed inte skall få tillbaka några pengar, så skall du lägga in en sk urdragningsavgift manuellt. Du får själv räkna ut hur mycket laget skall betala i urdragningsavgift och skriva in det i systemet.

Gå till fliken "Anmälningar"

Välj fliken Anmälningar i CupManager

Välj anmälan med ett lag som dragit sig ur

I det här fallet har IFK Kristianstad dragit sig ur med ett lag i Pojkar 14  och ett lag i Pojkar 15 och vi vill lägga till den urdragningsvagift på 500 kr/lag.


Gå till fliken "Laganmälningar"

  1. Välj fliken "Laganmälningar" i Ankarets anmälan. 2. Alla lag som dragit sig ur finns under rubriken "Lag som dragit sig ur"

Lägg till en urdragningsavgift

1. Klicka på den lilla pennan längst till höger om laget.

2. Fyll i urdragningsvagiften (i det här fallet 500 kr)

3. Klicka på den blå sparaknappen

Klart!

Urdragningsavgiften finns nu med i anmälans kostnader om du tittar i ekonomifliken.

Hittade du svaret?