Välj var filen ska synas

Välj en huvudmeny att lägga filen under (1) och klicka på "Lägg till" längst ner (2).

Välj fil

1. I dialogen som visas, välj alternativet Fil

2. Skriv in vad som ska stå i menyn

3. Välj en fil (t.ex. PDF)

4. Ladda upp filen

FIlerna syns

Efter att filen laddats upp visas alla uppladdade filer.

Spara

Se till att markera filen genom att klicka på den så den blir markerad med en blå ram som i bilden ovan. Klicka sedan på OK

Färdigt!

Nu finns filen i menyn. Vi visar även en passande ikon till vänster.

Hittade du svaret?