Vänstermenyn

VISA

Under VISA kan du välja vilka anmälningar som ska synas i listan längre ner och i vilken ordning de ska sorteras.

1. Här kan du välja ett filter som filtrerar lagen i listan (t.ex. kan man visa alla lag som anmält sig till en viss åldersklass.

2. Vill du kombinera flera filter kan du klicka på den lilla plusknappen inom den röda cirkeln. Då dyker en nytt filter upp under det förra.

3. Här kan du välja i vilken ordning lagen ska sorteras

ANMÄLNINGAR

Under ANMÄLNINGAR hittar du alla lag som anmält sig hittintills.

4. Här kan du utföra saker på alla anmälningar på en gång. T.ex. Skriva ut rappporter, skicka massmejl eller importera lag från en extern fil.

5. Klicka på en anmälan här för att öppna den i utrymmet till höger. Ikonerna till vänster signallerar i vilket tillstånd anmälan befinner sig.

6. Sök efter en viss anmälan med hjälp av lagets namn, anmälningsnummer eller namnet på en kontaktperson i anmälan.

Kolumner i listan

Zoom

Som standard visas två kolumner i listan: Namn och Anmälningsdatum. Det går att ändra vilken information som visas i den andra kolumnen, genom att klicka på kolumntiteln (1) och välja vilken information du vill se (2).

Administrera anmälningar

Till vänster om varje anmälan i listan visas en ikon. Denna ikon indikerar statusen för anmälan.

I bilden nedan ser ni det arbetssätt som vi rekommenderar. Som ni ser är hela tiden målet att gå igenom anmälningarna så att alla är vita blad. Det gör man genom att godkänna lagen, markera ändringar (blåa blad) som lästa, läsa meddelanden som kommer in (röda kuvert) och godkänna/avslå överåriga spelare. Ett vitt blad indikerar att anmälan är genomläst av er, att alla meddelanden som kommit är lästa och lagen godkända, alltså att den anmälan är "klar".

Notera att ingen av ikonerna tar hänsyn till anmälningarnas ekonomiska status, alltså ifall de betalat sina avgifter eller ej!

Huruvida ni väljer att godkänna lagen före eller efter betalning inkommit varierar mellan olika typer av cuper och är därmed helt upp till er

Hittade du svaret?