Hitta JAVA-mappen

Börja med att leta upp din java-mapp. Du kan testa att gå till C:\Program Files eller C:\Program Files (x86)

Där skall finnas en Java-mapp. Gå in i den och öppna sedan en mapp som börjar med "jre" eller "jdk". Om det finns flera, ta i första hand "jre" och så hög siffra som möjligt.

Där inne skall du öppna en mapp som heter "bin".

Det kan vara t.ex.

C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin

eller

C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_07\bin

Det är viktigt att även den sista "\bin" kommer med

Kom ihåg eller kopiera hela denna adressen

Leta upp inställningarna i Windows

Leta upp raden med "Path" i listan och välj den raden. Klicka sedan på Edit..

Lägg till adressen till mappen sist

Ställ dig sist i den undre textrutan.

Skriv först ett semikolon ( ; ) och klistra sedan in adressen till mappen. Du skall alltså lägga till t.ex. ;C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.7.0_07\bin eller motsvarande

Resultat

Tryck nu OK. Försök sedan att starta CupManager igen!

Hittade du svaret?