Hur ser grundinställningen ut?

Om ni inte gjort ett aktivt val angående sortering av grupptabeller så kommer lagen sorteras efter Poäng och i andra hand Lottning.

Då kan det se ut som i tabellen ovan, att två lag har 3 poäng. Troligtvis vill ni ha fler kriterier för hur lagen skall sorteras, som t.ex. målskillnad eller inbördes möten.

Göra inställningarna

Zoom

I administrationsprogrammet, gå till Inställningar (1), och sedan till Resultatsortering (2) under Resultat till vänster.

Här ser du en lista på alla era åldersklasser. Om du vill kan du välja "(Välj alla)" överst i listan för att markera alla åldersklasser och göra samma inställningar för alla. Annars kan du ta en klass i taget.

Markera en åldersklass (3) eller "(Välj alla)". Lägg sedan till de kriterier för sortering av lagen ni vill ha i listan nedan genom att klicka på Lägg till.. (4).

Under "Lägg till..." öppnas en meny där du kan välja ett kriterie att lägga till. T.ex. Målskillnad. Då läggs Målskillnad till längst ner i listan.

Notera: "IM" står för "Inbördes möte". IM Poäng betyder exempelvis alltså att vi räknar ut poängen från inbördes möte mellan de lag som enligt kriterierna hamnat lika.

Flytta upp / ner

Du kan använda knapparna "Flytta upp" / "Flytta ner" för att ändra ordningen på kriterierna.

Klart.

När du är klar kan det se ut som i bilden ovan.

Inställningarna på bilden innebär att lagen först sorteras på poäng. Ifall två eller fler lag har samma poäng, sorteras de på Målskillnad och så vidare.

Om två eller fler lag har samma Poäng, Målskillnad samt Flest gjorda mål så kommer CupManager att ta de lagen och göra en intern tabell för inbördes möten mellan de lagen, och räkna ut Poängen i den tabellen. Och så vidare för resten av kriterierna.

Glöm inte att göra detta för alla era åldersklasser!

Hittade du svaret?