Välj en plats i listan

Välj först en plats i listan till vänster och sedan fliken "Beskrivning"

Sedan kan du skriva en beskrivning i rutan (1).

Om din cup har flera språk, kan du byta språk med flikarna med flaggar på, och skriva en beskrivning på respektive språk.

Förhandsgranska din text

Beskrivningen kommer att synas framförallt på kartan på hemsidan.

Genom att klicka på Förhandsgranska-knappen kan ni se hur informationen om den valda platsen kommer att visas när man klickar på platsen på kartan på hemsidan.

Formatering - fetstil

Text som omsluts av stjärnor kommer att bli fetstil

Formatering - boxar

Genom att kapsla in text i

[box::bus] Din text här [/box]

kan du skapa boxar med en ikon till vänster.

Följande ikoner finns:

Formatering - bilder

Det är möjligt att lägga in bilder. Detta avråder vi från i många situationer, men ibland behöver man t.ex. lägga in en detaljerad arenaplan eller liknande. Då kan du använda IMG-taggen. För att detta skall fungera måste bilden finnas uppladdad någonstans på internet, så att det finns en URL till bilden. 

För att infoga en bild är det ett IMG-kommando, väldigt likt det som finns i HTML som man använder. Se exempel nedan: 

<img src="http://adresstillminbild.doman.nu/12345.jpg" style="width: 90%; margin-left: 5%" />

Hittade du svaret?