Aktivera dispenser

Zoom

Först måste dispenser aktiveras för er turnering. Detta kan ni göra i inställningsdialogen genom att välja "Lagen måste ansöka om dispenser".

Från lagens perspektiv 1

Zoom

Ovan ser ni hur det ser ut när lagen går in och matar in spelare. I detta exemplet har laget lagt till tre spelare, varav en överårig.

När lagen lägger till spelare markeras automatiskt de spelare som är överåriga och det görs tydligt att de måste motivera spelarens ålder.

Från lagens perspektiv 2

När de skrivit in en motiverande text ändras statusen till "Behandlas". Nu väntar alltså lagen på att ni skall godkänna eller avslå dispensen.

Från ert perspektiv: Administrationsprogrammet

I administrationsprogrammet kan ni enkelt plocka fram de lag där ni behöver godkänna dispenser, genom att välja "Visa bara:" "Spelare -> Har överåriga spelare".

Lag som ni behöver kontrollera dispenser för markeras också med en speciell ikon i listan.

Godkänna/Avslå dispenser

Zoom

Under Spelar/Dispenser-fliken för en viss anmälan kan ni se alla anmälda spelare. Här markeras också överåriga spelare med en gul färg i listan (yns inte i denna bilden).

Genom att klicka på en spelare visas rutan Dispensansökan (4). Här kan ni godkänna/avslå ansökan med en motivering.

Sedan kan ni spara och skicka beslut som ett mail. Då skickas ett mail till den ansvariga för laget med information om huruvida dispensen godkändes eller ej.

Från lagens synpunkt: Ej godkänd

Ifall ni väljer att avslå dispensansökan visas spelaren i rött nästa gång laget loggar in och tittar på sina spelare.

Eller om ni väljer att godkänna dispensen

Ifall ni väljer att godkänna dispensansökan visas det att spelaren blev godkänd.

Hittade du svaret?