När ni gör mailutskick går det att skriva mailet på olika språk.

När mailet väl skickas iväg kommer Cup Manager själv att avgöra för varje mottagare ifall denne skall få det svenska eller engelska mailet.

Skriva på flera språk

Genom att klicka på knappen med flaggor på ges du möjligheten att skriva ditt mail på flera språk.

Flera språk valda

Ovan har programmet delat upp mailet i Svenska och Engelska. Det var dessa språk som var inställda för turneringeren.

Ni kan fritt byta mellan flikarna för de olika språken och skriva respektive mail. När mailet väl skickas iväg kommer Cup Manager själv att avgöra för varje mottagare ifall denne skall få det svenska eller engelska mailet.

Hjälp på vägen

Zoom

När ni skriver t.ex. ert engelska mail kommer den svenska versionen av mailet att visas i en liten ruta vid sidan om inmatningsfältet.

Detta gör det enklare att komma ihåg vad som stod i den svenska versionen så att ni snabbare kan skriva en engelsk översättning.

Skicka mailet

När mailet väl skickas iväg kommer Cup Manager själv att avgöra för varje mottagare ifall denne skall få det svenska eller engelska mailet.

Hittade du svaret?