För att begränsa vem som har tillgång till din turnering via appen behöver du skapa en inloggningskod. Koden består av sex tecken (bokstäver och siffror) och kan antingen skrivas in med tagentbord, eller scannas in i form av en QR-kod med hjälp av t.ex. mobilkameran.

Så skapar du en kod

Gå till Inställningar.

  1. Klicka på QR-koder
  2. Klicka på Lägg till 
  3. Döp din kod till något, namnet används bara för att hålla reda på de olika koderna här i inställningsrutan.

4. Välj vilken behörighet personer som loggar in med denna koden skall ha. Just nu kan du välja mellan tre moduler.

5.  Om du valt modulen Resultatinmatning eller Speaker kan du i nästa ruta välja vilka spelplaner som din kod skall gälla för. Vi rekommenderar starkt att ni inte ger full tillgång till alla, utan tänker till lite kring vem som skall kunna göra vad.

6. Rutan kod skall du inte fylla i. Det gör systemet automatiskt när du sparar. Upprepa steg 1-5 igen om du vill lägga till flera koder. När du är klar tryck på Spara alla ändringar längst ned i inställningsrutan.

Gå in i inställningsrutan på nytt och se eller skriv ut dina koder

När du sparat kan du öppna Inställningsrutan på nytt. Klicka på QR-koder och därefter på valfri rad för att se koden:

I detta exemplet är koden BKD9YY. Detta är allt du behöver, men om du vill kan du också skriva ut den som en QR-kod. Detta brukar vara praktiskt på stora turneringar där man har många olika som jobbar i sekretariatet:

Tips om säkerhet

Vi förslår att ni skapar en egen kod för ett mindre avgränsbart område, t.ex. en arena. Det är säkrare och minimerar risken för fel eller missbruk. Tänk på att förvara koden oåtkomligt för obehöriga. Koden är det enda man behöver för att komma åt och redigera viss data i er turnering. Ingen annan säkerhetskontroll görs. Var därför lite restriktiv.

Hittade du svaret?