Observera: Denna hjälptext handlar om hur du rapporterar in matchresultat i Cup Manager-programmet. Det finns andra sätt att rapportera resultat, t.ex. genom Cup Manager Admin-appen och genom att hyra Liveresultatet-telefoner av oss.

Rapportera in matchresultat

1. Öppna resultat-fliken

För att komma till resultatinmatningen behöver du först klicka på Resultat-fliken i toppmenyn. Toppmenyn ser olika ut beroende på vilken behörighet du har i systemet. I vissa fall kan Resultat-fliken vara den enda fliken du ser och då är det ju bara att sätta igång.

2. Hitta matchen

2.1. Hitta match via matchnummer

I övre vänstra hörnet finns alternativet Välj matcher. Här kan du fylla i matchnumret. Matchnumret är åtta siffror, men du behöver bara ange de första sex om du vill. I matchlistan till höger visas nu matchen (eller flera matcher om du bara angav de första sex siffrorna).

Följ därefter instruktionerna för att rapportera matchresultat längre ned.

2.2. Hitta match via klass och grupp

Du kan också söka fram en match genom att ange först Klass, därefter Stadie (gruppspel, kvalmatcher, slutspel etc) och till sist vilken grupp matchen gäller. När du gjort dina val visas matcherna i matchlistan till höger.

Följ därefter instruktionerna för att rapportera matchresultat längre ned.

2.3. Hitta match via listan "Matcher som vill ha resultat"

Längst ned till vänster på resultatsidan visas listan "Matcher som vill ha resultat". Detta är en lista över matcher som systemet anser borde rapporteras in, baserat på matchens schemalagda sluttid. Genom att klicka på en av raderna kommer matchen eller matcherna (systemet grupperar matcher om det finns flera på samma spelplan).

Följ därefter instruktionerna för att rapportera matchresultat längre ned.

3. Rapportera matchresultat

När matchen du önskar rapportera listas i matchlistan (se metoder för att hitta matchen ovan) så är det enkelt att rapportera:

  1. Ange hemmalagets resultat
  2. Ange bortalagets resultat
  3. Avsluta genom att klicka på den blå knappen (3)
  4. Inrapporteringen är klar, om du vill kan du fortsätta med nästa match.

4. Ändra rapporterat matchresultat

Om du har rapporterat in fel resultat kan du klicka på Ändra resultat och rapportera in det på nytt.

  1. Tryck på Ändra resultat
  2. Ändra det felaktiga resultatet
  3. Avsluta genom att trycka på den blå knappen (3)

5. Ta bort resultat helt och återställ matchen

Om du önskar ta bort alla resultat från en match och sätta den som ospelad kan du klicka på Återställ match... Observera att detta återställer matchen helt, det vill säga det tar också bort eventuella målgörare, gula och röda kort och annat som kan ha rapporterats in på matchen (alla dessa funktioner används inte av alla turneringar).

 

  1. Tryck på Återställ match
  2. Bekräfta borttagningen
  3. Klart, matchen är återställd och status satt som ospelad

6. Redigera detaljerad information om en match

Det finns möjlighet att ange mer än bara slutresultat för en match. T.ex. målgörare, tidspunkt för målet, assist, kort och utvisningar. För sådan utökad rapportering, klicka på Visa mål... Mer information om detta finns dokumenterat på andra ställen i manualen.

7. Matchstatus för resultatrapportering

Systemet använder sig att ett antal statusar för att markera resultatstatusen på en match. Inte alla turneringar använder sig av alla statusar. De vanligaste är Ospelad och Färdigspelad.

Genom att klicka på statusknappen kan man få upp en meny och göra två ytterligare val: Inrapporterad via telefon och Kontrollerad mot matchrapport. Dessa statusar har inte någon vidare funktionalitet i systemet finns bara som ett stöd för de sekretariat som önskar detta.

7.1. Ospelad

Detta är standard-statusen på alla matcher. Efter att du har rapporterat in resultat och tryckt på statusknappen förändras denna till Färdigspelad. En Ospelad match visas inte på hemsidor, i turneringsappen eller på andra ställen.

7.2. Färdigspelad

En match med status Färdigspelad är inrapporterad och klar. Statusen betyder också att matchresultatet är publicerat på hemsidor, appar och andra ställen. Önskar du inte publicera resultatet av en match av någon anledning skall du alltså inte sätta statusen till Färdigspelad.

7.3. Inringd via telefon

En status som finns till för att markera att resultatet är inringt. Inte alla turneringar använder detta. Du uppnår detta genom att mata in ditt resultat, klicka på statusknappen en gång för att göra matchen till Färdigspelad och därefter en gång till. I menyn som kommer upp kan du välja Inrapporterad via telefon. Att matchen har denna status fyller ingen annan funktion i systemet än att det visas på matchlistan i resultat-fliken.

7.4. Kontrollerad mot matchrapport

En status som finns till för att markera att resultatet är kontrollerat mot matchrapporten. Inte alla turneringar använder detta. Du uppnår detta genom att mata in ditt resultat, klicka på statusknappen en gång för att göra matchen till Färdigspelad och därefter en gång till. I menyn som kommer upp kan du välja Kontrollerad mot matchrapport. Att matchen har denna status fyller ingen annan funktion i systemet än att det visas på matchlistan i resultat-fliken.

7.5. Ingringd via telefon och kontrollerad mot matchrapport

En kombination av statusen Kontrollerad mot matchrapport och Inringd via telefon. Fyller ingen annan funktion än att statusen syns i matchlistan i resultat-fliken.

7.6. Inte redo

Visas när matchen är beroende av resultat från tidigare matcher för att kunna beräkna vem som skall möta varandra. Se också Varför visar matchlistan vissa matcher som "Inte redo" när jag skall rapportera in resultat?

Hittade du svaret?