Innan du börjar

Denna hjälptext handlar om hur du lägger till en ny sida på hemsidan. Sidan är den viktigaste beståndsdelen. Men det finns flera. Du kan exempelvis också lägga till en Nyhet eller Artikel. En sida är avsedd för information som är lite mer statisk än vad exempelvis en nyhet kanske är. Läs mer om detta i andra hjälpavsnitt.

Börja med att logga in

För att kunna lägga till en ny sida behöver du vara inloggad som admin på hemsidan. 

Bra att veta - nya sidor skapas direkt i menyn. 

För att dina hemsidesbesökare skall hitta till din nya sida krävs att det finns ett menyval som kan ta dem dit. Därför skapar man alltid nya sidor direkt där man vill ha dem i menyn. 

Gör så här: 

1A. Skapa en ny sida i huvudmenyn

Håll musen över ett huvudmenyval. Längst ute till höger om sista menyvalet dyker där upp en symbol med ett grönt plus på. Tryck på den.

Instruktionerna fortsätter under punkt två längre ner.

1B. Skapa en ny undersida i en undermeny

Om du hellre vill skapa en sida som hamnar som en undersida, håll då istället musen över ett huvudmenyval. En undermeny poppar upp. Har du andra undersidor från förr syns dessa också här. Längst nede finner du valet "Lägg till". Tryck där.

2. Ge sidan en titel och ett menynamn

Titeln på sidan är det som visas som rubrik överst på sidan när man öppnar den. Menytiteln skall vara kort och är det som visas i menyn. 

Alternativet Vanlig innehållssida skall inte ändras.

I exemplet ovan kommer det står Disco i menylänken, men stå Fetaste discot ever som rubrik för själva sidan.

Klicka på OK. 

3. Din sida skapas

Du kan själv se hur resultatet blev direkt, genom att titta i menyn. Om det var en undersida du skapade måste du givetvis hålla musen över huvudmenyvalet för att se din nya sida.

Färdig! Din sida har skapats. Du kan nu klicka på den och fylla den med innehåll. 

Relaterat: 

  • Lägga till eller ändra innehåll på en sida
  • Översätta menyval till andra språk
  • Ändra ordning på mina menyval
  • Ta bort en sida
Hittade du svaret?