Informationen i denna artikel gäller främst kunder som INTE använder Cup Managers fakturasystem (tilläggsprodukt). 

Vad är en okategoriserad betalning?

En okategoriserad betalning är en inbetalning där systemet inte vet vad inbetalningen avser. Det kan t.ex. vara ett lag som betalat in för mycket pengar (ett överskott) av misstag, eller så kan det uppstå när man gör förändringar i beställningen efter det att man redan registrerat en inbetalning. 

Varför behöver inbetalningar kategoriseras?

För att rapporter och statistik skall bli rätt krävs det att systemet vet om en inbetalning är exempelvis betalning av en anmälningsavgift eller om den avser ett deltagarkort eller en produkt.

I de flesta fall sköter den som registrerar inbetalningarna detta automatiskt, med stöd från systemet. Men i de fall då det sker förändringar (t.ex. att man ändrar antal deltagarkort eller drar ur ett lag och vill använda deras anmälningsavgift till att betala något annat), så måste systemet få hjälp av användaren att fördela om pengarna. Detta gäller både överskott och rester.

Är okategoriserade betalningar samma sak som att anmälaren skall ha tillbaka pengar?

Det kan vara så, men oftast inte. Vanligast är att pengar bara skall omfördelas, en ren administrativ sak i Cup Manager systemet. 

Överst på Ekonomi-fliken när man valt en anmälan i Anmälnings-systemet så kan man se summan av vad som blivit registrerat som inbetalt och vad som skall betalas samt differensen mellan dem. 

Hur ser jag om jag har några okategoriserade betalningar?

När du är inne och jobbar med anmälningar under Anmälnings-fliken så kan du i förekommande fall se någon av följande gula varningar över anmälningsinformationen. Bara klicka på länken för att åtgärda. 

Du kan också få upp en lista över alla anmälningar med okategoriserade betalningar. 

Varför justerar inte systemet detta helt automatiskt?

Det finns situationer då en automatisk omfördelning av överskott/rester hade passat bra. MEN det finns andra där det är nödvändigt med en manuell koll för att ni som turneringsadministrationer skall bibehålla kontrollen och fånga upp eventuella felaktigheter. Detta är särskilt vanligt när två lag anmäler sig tillsammans, men gör separata inbetalningar eller när ett lag drar sig ur.

Vi tittar på lösningar för att göra arbetet med okategoriserade betalningar enklare för dig som administratör - dvs med färre klick och automatiska påminnelser - men det är inte sannolikt att processen kommer skötas helt automatiskt.

Relaterade hjälpartiklar: 

Hittade du svaret?