Schemalägga matcher manuellt

Om du av någon anledning inte vill låta programmet schemalägga matcherna kan du givetvis göra det manuellt.

Max Martinsson avatar
Skrivet av Max Martinsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Tre sätt att schemalägga matcher manuellt:

  • Genom att klicka och dra ut matcherna

  • Schemalägga i en matchtabell

  • Schemalägga via Excel

Klicka och dra ut matcherna: 

Börja med att gå till Schema-fliken. Därefter kan du använda dropdown-rutorna i sidan för att leta fram den matchen du vill schemalägga.

Om en match redan är schemalagd står det datum och tid i kolumnen tid (röd ram ovan). Om en match inte är schemalagd är rutan tom (grön ram ovan).

För att schemalägga en match klicka helt enkelt på en match, släpp inte musknappen, utan fortsätt hålla ner och dra matchen ut i schemat. Släpp matchen på önskad position.

Om du inte har rutan "Spara ändringar automatiskt" måste du komma ihåg att spara dina ändringar när du har gjort dem, för att de skall skickas upp till servern. 

Schemalägga i en matchtabell

Du kan också schemalägga matcher via en så kallad matchtabell. Börja med att öppna matchtabellen:

Ett nytt fönster öppnar sig. Välj klass, stadie och grupp för att få upp en lista över alla matcherna i den gruppen: 

Matcher som inte är schemalagda saknar information i kolumnen för Dag, Tid och Arena. Dessa fälten är klickbara. För att schemalägga en match kan du alltså klicka i fältet och helt enkelt ange dag, tid och arena (i den ordningen). 

Börja med dag. När du börjar skriva föreslår systemet automatiskt för dig. Om du inte får något förslag beror det troligen på att dagen du försöker ange inte ligger inlagd som en turneringsdag. Observera att denna funktionen just nu bara har stöd för veckodagar på svenska.

Matchen får automatisk en tidpunkt som du kan ändra. 

Avsluta med att ange arenans namn:

Om du inte har rutan "Spara ändringar automatiskt" måste du komma ihåg att spara dina ändringar när du har gjort dem, för att de skall skickas upp till servern. Om du inte har sparat kommer matchen heller inte visas i den grafiska vyn.

Att tänka på när man schemalägger via tabell: När du schemalägger via tabell är det möjligt att schemalägga matcher ovanpå varandra (alltså dubbelboka en bana). Det är också möjligt att schemalägga matcher utanför en banas öppettider. Var därför uppmärksam så att allt blir rätt. Du kan också kontrollera så du inte råkat dubbelboka någon match genom att klicka på hjälpmedelsfliken och se efter varningar längst ner. Obs att varningar bara dyker upp efter att du har sparat ditt schema.

Schemalägga via Excelfil

Cup Manager möjliggör också för manuell schemaläggning av matcher med hjälp av Excel. En förutsättning för att detta skall fungera är att lottningen är gjord (vilket också skapar alla matcherna) och att inga förändringar i lottningen kommer göras under tiden som schemaläggningen i Excel-filen görs.

En schemaläggning via Excel-fil kan göras för hela eller delar av en turnering. Rent praktiskt så gör du en Export av spelschemat ifrån programmet. I exportfilen visas Match-ID och eventuellt Matchnummer (inte samma sak), grupp, runda, hemma- och bortalag, dag, tid och spelplan. Om en match redan är schemalagd visas den schemalagda tidpunkten och arenan i listan, om inte är dessa fält tomma.

Genom att fylla i korrekta värden i fälten för Dag, Tid och Spelplan och därefter ladda upp filen till programmet igen kan manuell schemaläggning ske "offline" i Excel. När programmet hanterar den importerade filen använder programmet Match-ID (inte matchnummer, då detta kan förändras) för att sätta ny tidspunkt och bana på matcherna.

Att tänka på när man schemalägger via Excel: När du schemalägger via Excel är det möjligt att schemalägga matcher ovanpå varandra (alltså dubbelboka en bana). Det är också möjligt att schemalägga matcher utanför en banas öppettider. Var därför uppmärksam så att allt blir rätt. Du kan också kontrollera så du inte råkat dubbelboka någon match genom att klicka på hjälpmedelsfliken och se efter varningar längst ner. Obs att varningar bara dyker upp efter att du har sparat ditt schema.

Tänk också på att om någon gör förändringar under Lotta-fliken under tiden som ni jobbar med en Excel-fil lokalt på er dator så kan det innebära att en del matcher skapas om och får nya nummer. Då kommer inte programmet känna igen en del matcher som ni försöker ladda upp. 

Gör så här: 

På Schema-fliken i programmet, klicka på Expotera-knappen. 

Du kan välja att bara ladda ner delar av turneringens matcher genom att göra ett urval i rutan som dyker upp: 

Klicka därefter på OK och spara Excel-filen någonstans på din dator. Öppna filen.

De gula fälten markerar fält som du kan redigera. Tomma gula fält är matcher som ännu inte är schemalagda. De fält som inte är tomma är schemalagda, men du kan ändra på dem om du önskar det.

Skriv in dag enligt formatet dd/MM, dvs dag i månaden, snedstreck och därefter månadens nummer. 7 oktober blir alltså 07/10. 

Skriv tidspunkt enligt 24-timmarssystemet i formatet HH:mm, dvs timtal, semikolon och minuter, t.ex. 13:40. Cup Manager har för tillfälllet inte stöd för 12-timmars format (vanligt i t.ex. England där man skriver am/pm efter klockslagen). 

När du är klar, spara filen. 

Gå tillbaka till programmet och klicka på Importera-knappen. Välj din nyligen sparade importfil. Klicka på öppna.

Om en ruta poppar upp som frågar om du vill behålla sparade värden så kan du bara klicka på OK. Det är en funktion som gör att Cup Manager kommer ihåg eventuella smeknamn på banorna som du använt i din Excel-fil. (Du har kanske skrivit Högis A i din Excelfil när det korrekta namnet är Högevallshallen A. Första gången programmet stöter på Högis A kommer den lära sig vad du menar och i framtiden komma ihåg).

Därefter behöver du matcha ihop värden i Excelfilen med värden som programmet vill ha. Klicka helt enkelt på det värde i drop-downen som motsvarar vad programmet frågar efter:

Klicka på OK. 

Importen startar

När allt är klart är schemat importerat.

Om du inte har rutan "Spara ändringar automatiskt" måste du komma ihåg att spara dina ändringar när du har gjort dem, för att de skall skickas upp till servern. Om du inte har sparat kommer matchen heller inte visas i den grafiska vyn. 

Fick du svar på din fråga?