Välja vilka banor en specifik klass spelar på

Om du önskar knyta en klass till en specifik bana är detta möjligt att göra antingen i inställningarna eller när du schemalägger.

Max Martinsson avatar
Skrivet av Max Martinsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Det är inte nödvändigt att knyta klasser till specifika banor. Standardinställningen är att alla klasser får spela på alla banor. Det ger systemet valfrihet att själv välja var matcherna skall spelas och ger oftast det mest optimala spelschemat med hänseende till tidsåtgång. Men ibland finns det situationer då man önskar göra detta av andra skäl. 

Alternativ 1: Göra inställningen i inställningsdialogen: 

 • I programmet, klicka på Inställningar, högst uppe till höger. 

 • I inställningsdialogens navigeringsträd till vänster, gå till Schema och Spelplatser

 • Klicka på en klass i lista

 • I dropdownen Undvik väljer du vilka banor klassen INTE skall spela på. 

 • Gå vidare till nästa klass och gör motsvarande inställningar.

 • När du är klar, tryck Spara alla ändringar

Klart. Systemet kommer nu inte schemalägga aktuella klasser på de valda banorna nästa gång du gör en automatisk schemaläggning. Observera att om du schemalägger manuellt tas ingen hänsyn till denna inställning.

Alternativ 2: Göra inställningen i den automatiska schemaläggaren:

 • I schema-fliken, klicka på Schemalägg allt automatiskt

 • Gör önskade inställningar i schemaläggarens första steg och klicka därefter på Next

 • Välj en klass i listan.

 • Scrolla ned till rubriken Typ av spelplan

 • I dropdownen Undvik väljer du vilka banor klassen INTE skall spela på. 

 • Gå vidare till nästa klass och gör motsvarande inställningar.

 • Gör övriga inställningar och tryck därefter Next och starta schemaläggaren.

Klart. Systemet kommer nu inte schemalägga aktuella klasser på de valda banorna. Observera att om du schemalägger manuellt tas ingen hänsyn till denna inställning.

Fick du svar på din fråga?