3.4-a) Automatisk Schemaläggning

Automatisk schemaläggning är en uppskattad funktion som sparar dig mycket tid och som skapar ett schema utifrån de veriabler du ställt in.

Max Martinsson avatar
Skrivet av Max Martinsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Innan du börjar schemalägga är det viktigt att du har gjort alla inställningar noga.  
Lagt till spelplatser, banor, ankomsttider, avresetider, lagrelationer, matchtider, vilotider, spelplatser.  Detta kan vara lite tidskrävande, men viktigt att det blir rätt och att du tar dig tiden att se över det i lugn och ro.
Se:
Innan du börjar med ditt spelschema


Vår automatiska schemaläggning är ett väldigt användbart och tidssparande verktyg i programmet. Systemet tänker åt dig utifrån veriabler och regler som du sätter upp i systemet i förväg.
För att göra spelschema automatiskt i systemet kommer du att bli g uidad genom en wizzard, där du kan göra olika inställningar i förhållande till dina önskemål. En del av inställningarna har du redan gjort när du gick igenomm vår giuid: Innan du börjar med ditt spelschema, men skulle det vara så att syetemet har svårt att skapa ett spelschema till dig utifrån de inställningar du har gjort, så kan du lätt i denna wizzard ändra på vissa veriabler och göra ett nytt försök till schemaläggning.
Du kan göra om Schemat med automatisk schemaläggning så många gånger du vill, till du är nöjd, du kan ändra inställningar i vissa klasser, du kan välja att inte göra om hela spelschemat utan bara göra om vissa klasser. Möjligheterna är många. 


För att använda dig utav Automatisk Schemaläggning

1- Gå till menyfilken Schema i Cup Manager-programmet.

2- Klicka på Schemalägg allt automatiskt 


3- I första steget i Wizzarden väljer du först vilka klasser du vill schemalägga. Du kan om du vill välja alla klasser samtidigt, eller att ta några klasser i taget. I exemplet har jag valt en klass.
Välj utifrån : Visa per klass, stadie, grupp och till sist omgång

4- Ovanför de tre boxarna som symbolisrerar dagarna, har du datum och dag,  och du har kryssrutor ovanför varje box's högra hörn. Här ser du till att det bara
är de dagar du vill schemalägga som är i Hukade. 

5- Här styr du vilka klasser, grupper, stadier och omgångar i vilken klass du vill schemalägga på vilken dag. Det är alltså här möjligt att välja att ex schemalägga omgång 1, 2, och 3 i 5-lags gruppen och omgång 1 och 2 i 4-lags gruppen på fredagen och de andra omgångarna och slutspelen på lördagen.
Här gäller det att man är noga med att se så att man har hukat i de rätta omgångarna på rätt dag.


När du gjort alla inställningar i steg 1 klickar du dig vidare på Next.
I detta steg kontrollerar du inställningar för de olika klasserna.
Matchlängder, Vilotider, spelplatser.
Markera klassen i litsan. 

6-  Kontrollera att matchtiden och paustiden stämmer

7- Här ställer du in tiden för Minsta vila för lagen. Du kan även lägga till längsta vila för lagen. Då klickar du först i kryssrutan. 

8- Begränsa längsta vilan mellan två matcher.
I fältet för längsta vila kan du antingen skriva antalet matcher, eller antalet minuter. 

9- Har man en cup med många olika storlekar på planer är det viktigt att man ser till att inställningarna är rätt för vilken plantyp klasserna får lov att spela på.
Man kan även här välja om man vill undvika att en klass schemaläggs på en viss plan

Klicka dig vidare på Next och klicka Finish.
Nu jobbar systemet med att schemalägga matcherna åt dig.
När scemaläggaren jobbat klart kan du se hur systemet lagt matcherna.
Kvalitetssäkra innan du publicerar spelschemat på hemsidan.

Se även: 

Fick du svar på din fråga?