Deltagarrapport med anledning av Covid-19

Cup Manager har möjlighet att få en rapport med beräkningar av närvaron på turneringen. Den kan användas för att kontrollera begränsningar

Anton Spanne avatar
Skrivet av Anton Spanne
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Bakgrundsinformation

Med anledning av Covid-19 har myndigeterna i både Norge och Sverige infört begränsningar i storleken på arrangemang. Som turneringsarrangör är det viktigt att regelbundet stå i kontakt med berörd myndighet för att kontrollera de faktiska förutsättningarna för sin turnering.

I det arbetet är det viktigt att enkelt kunna kontrollera antalet besökare under turneringen för att säkerställa att antalet besökare hamnar under gränsen som myndigheterna satts. Det är inte självklart hur man ska tolka och räkna ut antalet besökare och därför finns det en möjlighet att generera en rapport som innehåller alla viktiga nyckeltal.

Det finns två viktiga frågor som måste besvaras för att det ska gå att räkna ut antalet besökare:

  1. Gäller gränsen totalt för hela turneringen, eller gäller den per spelplats?

  2. På vilket sätt räknas antalet deltagare över tid (se nedan)?

Arrangemangen kan delas in i tid på 4 olika sätt:

  1. Antalet spelare och åskådare i lagen som spelar vid varje tidpunkt

  2. Antalet spelare och åskådare i lagen som spelar eller väntar på sin nästa match vid varje tidpunkt

  3. Antalet spelare och åskådare totalt under dagen

  4. Antalet spelare och åskådare totalt i varje pass av lag som spelar under dagen*

* Om man delar upp dagen i flera mindre turneringar där de inte finns något överlapp, dvs. alla lag i ett pass hinner lämna turneringen innan lagen i nästa pass dyker upp.

Rapporten från Cup Manager innehåller alla värden och man kan därför kontrollera hur man ligger till oavsett hur frågorna ovan besvaras. Det gör också att man kan vara förberedd om tolkningarna skulle förändras plötsligt innan turneringen spelas.

Var hittar man rapporten?

Rapporten finns inne i Cup Manager klienten om man är inne på Schemaläggningsfliken. Där går det att klicka på knappen "Coronarapport".

Efter man klickat på knappen får man möjlighet att välja antalet spelare och vuxna för alla ålderklasser i turneringen:

Därefter genereras en excelrapport.

Exempel på scheman och rapporter

Exempelrapport: Ladda ner rapport

I det följande exemplet finns det tre klasser med vars tre lag, P12, P13 och F12. P12 och P13 spelar på förmiddagen med överlappande matcher. Sedan är det en paus och därefter spelar F12 sina matcher.

I rapporten får man dels en detaljerad tidsvy där man kan se läget för varje spelplan och turneringen som helhet under hela dagen, dels en sammanfattning med de största värdena för att snabbt identifiera problem.

Kolumner

I alla kolumner är det alltid antalet barn + antalet vuxna som används.

In game: I exemplet är det hela tiden bara en match som spelas och därför blir värdet för spelande matcher aldrig högre än 20 (10 personer per lag).

At location: När den andra matchen för dagen spelas tillkommer ett lag (och ett lag från den första matchen måste vila). Därför stiger antalet personer på plats med 10 lag från 20 till 30 till 40. När ett lag spelat alla sina två matcher minskar sedan antalet personer på plats igen tills att alla åkt hem vid 12:30.

In group: Totalt finns det 60 personer i lagen från P12 och P13 och de räknas ihop i samma pass eftersom de spelar överlappande. Däremot finns det mer än 60 min paus innan F12 börjar spela sina matcher, och därför hamnar de i ett nytt pass med 30 personer.

Total: Totalt under dagen kommer lagen med 90 personer som visas i den sista kolumnen.

Fick du svar på din fråga?