Lotta-flikens översiktssida

Så tolkar du informationen och symbolerna som visas under översiktssidan på Lotta-fliken.

Max Martinsson avatar
Skrivet av Max Martinsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Klassöversikt

För varje klass finns det en översikt som visar hur lottningen för den klassen ser ut just nu. Varje klass visas som en egen rad som i exemplet med klassen B12 i bilden här ovanför. För varje klass finns sedan en kolumn per stadie. I fallet i bilden här ovanför finns det först ett gruppspel och sedan två slutspel. Alla grupperna i gruppspelet har storlek fyra, och av de fyra lagen går de två bästa till Slutspel A och de två sämsta till Slutspel B. I slutspelen finns i detta fallet en slutspelsstege som börjar med kvartsfinal i vardera slutspel.

Gruppspel

Om det finns plats på din skärm visas varje grupp som en egen ruta som innehåller gruppstorleken. Nere i rutan visas också hur många lag som går vidare och till vilket stadie de tar sig. Målstadiet markeras med slutspelens färg, så i fallet ovan går de två bästa lagen till Slutspel A (grön) och de två sämsta till Slutspel B (orange).

Om du ar för liten skärm för att visa alla grupper som enskilda rutor kommer de slås samman till en gemensam figur som i bilden ovan. I detta fallet 4 st 4-lagsgrupper. Lagen som går vidare från alla grupperna samlas ihop och visas till höger om gruppen.

Slutspel

Alla stadier förutom det första inleds med en figur som visar alla lag som kommer från tidigare stadier. I detta fallet kommer det 8 lag till Slutspel A från gruppspelet

Slutspelsstegar illustreras med en figur som innehåller vilken nivå slutspelet börjar på. I fallet ovan Kvartsfinal eller 1/4-final. Under nivån står också hur många lag som möts i stegen eftersom den inte behöver vara helt jämn eller utfylld.

Har stegen en bronsmatch eller match om 3-4-plats i sig markeras det med "+brons" under "stege".

En stege som används som placeringsmatcher indikeras med placeringarna lagen tävlar om. I detta fallet 5-8 plats. Notera att det fortfarande står "+brons" även om bronsmatchen i det här fallet handlar om 7-8 plats.

Avslutningsgrupper i ett slutspel markeras med "avslutning" under gruppstorleken istället för rutorna som normalt sett visar var lagen går.

Klass utan resultat

I klasser utan resultat visas "ej resultat" under gruppstorleken i rutorna. I de fall man inte har slutspel i klasserna (det vanligaste fallet) visas texten "Inget slutspel" i slutspelskolumnen för att göra det tydligt att där inte ska vara något slutspel.

Lediga platser och gömda matcher

Om en grupp saknar lag på någon utav sina platser markeras det genom att gruppstorleken skrivs ut med röd färg. Om det påverkar lagen som går vidare till nästföljande stadier blir de rutorna ihåliga. I detta fallet finns det inget lag som bli fyra i gruppen. Det markeras sedan på samma sätt i slutspelsstadiet.

Fick du svar på din fråga?