Ni kan enkelt importera en Excelfil med lag till Cup Manager.

Detta är användbart ifall ni använder ett annat anmälningssystem.

Förbered excelfilen

Cup Manager gör vissa antaganden om filen som importeras, så den måste uppfylla en del krav.

Använd gärna bilden ovan som en sorts mall, även om ni är fria att döpa rubrikerna till vad ni vill och ha kolumnerna i vilken ordning som helst. Ni har möjlighet att ange vilka kolumner i filen som motsvarar vilka fält i Cup Manager.

Alla kolumner ovan är inte heller obligatoriska. De obligatoriska kolumnerna är ID-nummer, klubbnamn, klass.

Namnen på värdena i filen (t.ex. klasser och tröjfärger) måste inte vara exakt samma som de som är inmatade i Cup Manager. Programmet kommer att fråga er under processen om t.ex. vilken klass respektive namn motsvarar.

  • Första raden i filen ska vara rubriker för kolumnerna
  • Sedan skall det komma en rad för varje lag
  • Varje lag (alltså varje rad) måste ha ett ID-nummer som är unikt och helst förblir samma över tid. Alltså får inte två lag ha samma ID-nummer. Dessutom är det viktigt, ifall ni vill göra om importen med kompletterande information, att ID-numret för varje lag då är samma som vid första importen.
  • Se till att inga blankrader finns i början av excelfilen.

Påbörja importeringen

För att börja importeringen, gå till Anmälningar-fliken och tryck på tabell-ikonen (1 i bilden). Välj filen (2) och öppna den (3)

Välj kolumner

Här kan ni ange vilka kolumner i excelfilen som programmet skall använda till vad.

Texterna på vänstersidan är fälten i Cup Manager och för respektive fält kan ni välja vilken kolumn i excelfilen som programmet skall hämta information från.

Exempelvis ser vi att "Klubbadress" kommer att fyllas med informationen från "Gatuadress"-kolumnen från excelfilen.

Se till att ni inte missar någon kolumn här. Det viktigaste är att Lag-ID blir kopplat rätt, då går det alltid att importera om ifall något annat blir fel.

Notera alltså att ID-numret i excelfilen ska kopplas till Lag-ID (1) i bilden ovan, inte Klubb-ID.

När ni är klara, tryck på OK!

Svara på frågor!

För varje värde som programmet inte förstår så kommer ni att bli ombedda att ange vad värdet motsvarar. I exemplet ovan har programmet hittat Röd, Vit som tröjfärger och därför har jag valt "red" respektive "white" i rulllistorna.

Genom att ha "Använd direkt nästa gång" iklickad kommer programmet att lära sig kopplingen och inte fråga nästa gång samma värde dyker upp.

Cup Manager jobbar...

När ni svarat på alla frågorna kommer Cup Manager att gå igenom och importera alla anmälningar.

Klart!

När processen är färdig kommer du tillbaka till anmälningssystemet och de importerade anmälningarna syns i listan till vänster.

Alla lagen har automatiskt blivit godkända.

Avancerat: Automatiskt lägga till deltagarkort i samband med import


Om du vill kan du automatiskt boka in ett givet antal deltagarkort på laget i samband med import. För att detta skall fungera krävs följande: 

  • Att det finns en kolumn med antal i importfilen
  • Att ni använder lagtyper
  • Att det finns en primär deltagaravgift knutet till aktuell lagtyp samt att kryssrutan "Fråga om antal vid anmälan" är ikryssad.

I samband med importen krävs att fältet för Lagtyp kopplas mot lagtypsfältet i din importfil, samt att du också kopplar fältet för antal personer mot antalsfältet i filen:

Hittade du svaret?