Lägga till spelplatser
Max Martinsson avatar
Skrivet av Max Martinsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

För att lägga till nya spelplatser följ instruktionen: 

  1. Tryck på Platser

  2. Välj Lägg till plats

3. Välj spelplats
4. Klicka på Next

5. Ange namnet på spelplatsen/hallen. (Du skall inte ange eventuella underplaner, t.ex. Kämparhallen A eller Kämparhallen 1. Detta gör du i ett senare steg).

6. Om platsen har ett smeknamn som dina besökare kommer söka, skriv detta här. Kan lämnas tom.

7. Ange område, om er turnering använder denna funktionen. Kan lämnas tom.

8. Tryck på Next.

9. Ange spelplatsens adress. Detta visas utåt och används också för att systemet skall kunna hitta platsen på gatan. Har platsen ingen adress, ange en adress som ligger i närheten.

10. Ange staden som spelplatsen ligger i. 

11. Hitta spelplatsen på kartan. Du kan dra och klicka i kartbilden för att flytta runt i den och använda plus och minustecknet för att zooma in eller ut. Du kan också ta tag i den röda markören och flytta den till ett annat ställe.

12. Tryck på Next.

13. Klicka på Slutför

Klart. Den nya spelplatsen har lagts till i listan över platser. 

Fick du svar på din fråga?