Om spelarimport:

Det finns tre sätt att lägga in spelare i Cup Manager:

Denna instruktion handlar om det sistnämnda alternativet, dvs du har en lång lista med alla spelare i en turnering som du önskar importera. För detta krävs förutom namnet på spelaren (obligatoriskt) och gärna tröjnumret (frivilligt) även ett Lag-ID.

OBS! Ett lag-id får ett lag antingen om du importerat in lagen eller så är lagets ID samma som anmälnings-numret (syns i programmet på respektive anmälan och kan laddas ner som en rapport). Om du har ställt in Cup Manager så att du tillåter varje anmälan att innehålla flera lag, vilket är standardinställningen, kommer det inte fungera att använda anmälnings-nummer vid import. Ta då kontakt med vår support för hjälp.

Tänk på att du måste spara Excelbladet i det äldre formatet Excel 97-2003-arbetsbok (xlx). Instruktioner för hur du gör det finns längre ner.

Förbered excelfilen


För att importera spelarna så behöver du en Excel-fil. Alla spelarna skall finnas i samma blad, använd inte flikar eller något annat. 

 • Första raden i filen ska vara rubriker för kolumnerna

 • Sedan skall det komma en rad för varje spelare

 • Varje rad, dvs varje spelare, måste innehålla ett Lag-ID, och ett namn. Utöver det är övriga fält frivilliga, se lista nedanför. Vi rekommenderar att ni ger varje spelare ett unikt Spelar-ID. På detta sätt kan ni importera spelare igen utan att det skapas dubletter. Samma Spelar-ID får inte förekomma två gånger i Excel-filen.

 • Se till att inga blankrader finns i början av excelfilen.

Tänk på att du måste spara Excelbladet i det äldre formatet Excel 97-2003-arbetsbok (xlx). Instruktioner för hur du gör det finns längre ner.

Följande fält kan importeras:

 • Lag-ID (obligatorisk)

 • Namn (obligatorisk)

 • Spelar-ID (frivilligt, men rekommenderas om du vill importera på nytt)

 • Tröjnummer

 • Längd 

 • Födelsedatum (i formatet ÅÅÅÅMMDD) 

Spelar-ID:t är frivilligt och något ni kan hitta på själv. Det kan t.ex. vara ett löpnummer som börjar på ett och går uppåt. Samma Spelar-ID får inte förekomma två gånger i Excel-filen. Om ni behöver ändra i er spelarlista och sedan importera spelarna igen gör spelar-ID:t att det inte skapas några dubletter av spelarna andra gången ni importerar.

Spara Excelbladet i version 97-2003 (xls)

Vår importfunktion har just nu inte stöd för den senaste versionen av Excel. Det betyder att du som har en modern version av programmet måste spara filen i ett äldre format. Det gamla formatet slutar på xls, medan det nya kallas xlsx.

Så här gör du för att spara filen i XLS-format:

 1. I Excel, välj Arkiv och sedan Spara som.

 2. I listan över platser att lägga ditt dokument till vänster väljer du Bläddra.

 3. En dialogruta öppnas. Ge dokumentet ett bra namn.

 4. I rutan för Filformat under filnamnet väljer du Excel 97-2003-arbetsbok.

 5. Klicka på Spara.

Importera Excel-filen till programmet

När du färdigställt din importmall enligt instruktionerna ovan är du redo för att importera spelarna till programmet. Gör så här:

1) Gå till Anmälningar-fliken
2) Välj Laganmälningar
3) Klicka på Importera spelare

4) Leta upp din sparade fil och markera den.
5) Klicka på Öppna.

6) I drop-down-menyerna väljer du vilka kolumner i Excel-filen som innehåller informationen som systemet efterfrågar. Om informationen inte finns i excelfilen så väljer du bara "Finns inte i filen". Det kan också finnas kolumner i Excel-filen som inte programmet efterfrågar. Det är också helt okej. 

7) Klicka på OK

Systemet importerar nu dina spelare. Voila! Klart! 

Du kan gå in och kontrollera att spelarna har lagts in genom att klicka på en anmälan i listan och välja fliken Spelare/Dispenser:

Har du frågor eller problem med din import? Kontakta oss gärna på support@cupmanager.net eller använd chat-symbolen nere till höger här på sidan. 

Hittade du svaret?