Så fungerar matchnummer i Cup Manager

Matchnummer används bland annat i spelprogram och för att rapportera resultat. Matchnummer kan låsas om man önskar att de inte skall ändras.

Max Martinsson avatar
Skrivet av Max Martinsson
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Vad är matchnummer?

Matchnummer tilldelas matcher i samband med schemaläggning och är ett unikt nummer som används för att identifiera matchen. Matchnumret visas bland annat på: 

 • Spelprogrammet på hemsidan

 • Utskrifter och rapporter av spelschemat

 • Schema-fliken i programmet

 • Resultatfliken i programmet 

 • Cup Manager Admin-appen (Vad är detta?)

Hur byggs ett matchnummer upp?

Matchnummer består normalt av åtta siffror och består av modellen DDMMXXYY

 • DDMM: Datum och månad, med fyra siffror

 • XX: Spelplanens interna löpnummer (från 00 och frammåt)

 • YY: Matchens löpnummer

Matchnummret 10090102 betyder alltså att matchen spelas den 10 september, på turneringens första bana/hall, samt att matchen är den tredje som spelas den dagen (numreringen börjar från 00).

När tilldelas en match ett matchnummer? 

I samband med att matchen schemaläggs och schemat sparas. När du sparar nya förändringar i ditt schema ändras också matchnumret på de berörda matcherna.
I tillfällen då man inte önskar detta, kan du manuellt låsa matchnumrena (se nedan).

Hur förhindrar jag att matchnumrena ändrar sig? 

Som standard förändras matchnumren när du sparar eventuella ändringar i ditt schema. Detta är för att logiken i matchnumret (se ovanför) och löpnumrena skall stämma.

I vissa sammanhang, t.ex. om man skrivit ut domarkort eller matchrapporter till alla matcher, så önskar man låsa matchnumren så att de inte längre kan ändras. Det kan du göra genom att kryssa i rutan "Lås matchnummer" under schema-fliken i programet. Ditt schema måste vara publicerat för att detta skall fungera.

Observera att du inte kan låsa upp låsta matchnummer. När du valt att låsa dem är detta en inställning som inte kan ångras. 

Är matchnummer och match-ID samma sak? 

Nej, matchnummer visas utåt t.ex. på hemsidan och på olika ställen i programmet. Men en match tilldelas bara matchnummer när det är schemalagt. Match-ID:t är ett internt nummer, som nästan aldrig syns i programmet. Detta används nästan uteslutande i samband med exporter och importer av spelschemat, så att systemet vet vilket nummer en match har om den inte blivit schemalagd ännu.

Hur fungerar matchnumren i Norway Cup? 

Norway Cup har eget system för matchnummer. De byggs upp enligt följande modell Y AA T SS LLL

 • Y: 1 för killar och 2 för tjejer. 

 • AA: Åldersklass

 • T: Typ av plan (7-manna, 11-manna etc)

 • SS: Gruppnummer eller slutspel

 • LLL: Löpnummer på matchen

1 13 7 03 002 innebär alltså en match i pojkar 13 som spelas i grupp 

Fick du svar på din fråga?