Observera! 
Kortbetalningar till turneringar hanteras enligt en av två metoder, antingen direkt i Cup Manager eller i vårt systersystem Superinvite. Om du följer instruktionerna nedan, men inte kan komma åt utbetalningarna ifrån Cup Manager finns mer information om hur du gör sist i denna manualen.

Utbetalningar via Cup Manager

  1. Gå till Anmälningar-fliken
  2. Välj Betalningar
  3. Klicka på Överför pengar från ert Stripe-konto. 
  4. För att du skall kunna ta ut pengar krävs att du accepterat Stripes Terms of Service. Om du inte gjort detta, visas ett felmeddelande. Kontakta Cup Manager support för att få löst detta.

5. Första gången du tar ut pengar måste du lägga in ert kontonummer:

Du uppger namn på kontot (detta är bara för intern referens t.ex. Huvudkonto) och kontonumret i IBAN-format. Om du inte känner till vilket som är ert IBAN-nummer kan du använda tjänsten IBAN-calculator.

6. När du valt rätt konto, eller lagt till ett nytt, kan du också välja hur mycket du vill ta ut. Systemet föreslår också beskrivningstexter som visas i ert kontoutdrag hos oss och på mottagarkontot när pengarna kommer. 

7. Avsluta genom att trycka på OK. 

En överföring initieras omedelbart, men kan ta 2-5 bankdagar innan den kommer in på ert konto, beroende på vilken bank ni har. 

Överföringen syns också i er ekonomirapport. Vi rekommenderar att ni laddar ner den efter varje avslutad månad.

Utbetalning via Superinvite

Om din klubb hanterar sina utbetalningar via systemet Superinvite blir du informerad om detta när du går in i Cup Manager-programet och klickar på länken Betalningar under menyvalet Laganmälningar:

Information om hur du överför pengar från Superinvite finns i en separat manual:

  • Utbetalning av pengar - för turneringar som sköter sin ekonomi i Superinvite

Hittade du svaret?