Anmälningssystemet - Anmälningar och rapporter

Öppna anmälan, hantera beställningar, redigera anmälda lag, registrera spelare, hantera inbetalningar, skicka meddelanden till kontaktpersoner, fördela boende etc

Max Martinsson avatar Patrik Redgård avatar Malin Lindvall avatar
50 artiklar i denna samling
Skrivet av Max Martinsson, Patrik Redgård och Malin Lindvall
Ekonomihantering

Lagspecifika inbetalningar (t.ex. deltagarkort/boende)

Så hanterar du inbetalningar som är en del av en större anmälan, men som avser ett specifikt lags beställning.
Max Martinsson avatar
Skrivet av Max Martinsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Lägg till en rabatt för vissa föreningar

Om ni önskar att systemet automatiskt skall ge rabatt till specifika föreningar kan ni ställa in en sk vänskaspsrabatt.
Max Martinsson avatar
Skrivet av Max Martinsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Dölja rabatter

CM har utbredda funktioner för att ge rabatter i olika situationer. Men ibland vill man inte att rabatten skall synas som en rabatt.
Patrik Redgård avatar
Skrivet av Patrik Redgård
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Urdragningsavgifter på lag

Om ett lag drar sig ur krediteras anmälnings- och/eller deltagaravgifterna automatiskt om du inte lägger in en urdragningsavgift manuellt
Max Martinsson avatar
Skrivet av Max Martinsson
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Frågor och svar om okategoriserade betalningar, överskott och rester?

I systemets ekonomimodul förekommer ibland begreppen okategoriserade betalningar samt överskott eller rest. Här förklarar vi innebörden.
Patrik Redgård avatar
Skrivet av Patrik Redgård
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Visa en lista över alla anmälningar med okategoriserade betalningar

Så får du fram en lista med anmälningar där du bör kategorisera om inbetalningar eller kostnader för att ekonomirapporter skall bli rätt.
Patrik Redgård avatar
Skrivet av Patrik Redgård
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Använda överskott från en inbetalning till att betala kostnadsposter

Om ett lag betalar in för mycket pengar och beställningen sedan ändras behöver överskottet hanteras. Kallas också okategoriserad betalning.
Patrik Redgård avatar
Skrivet av Patrik Redgård
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Frigör överskott som uppstått efter förändrad beställning (Kvitta rest)

Om kostnader som redan är registrerade som betalda tas bort, t.ex. genom minskad beställning av deltagarkort måste överskottet frigöras.
Patrik Redgård avatar
Skrivet av Patrik Redgård
Uppdaterades för mer än en vecka sedan

Läsa in betalningar automatiskt med hjälp av OCR (tilläggstjänst)

Patrik Redgård avatar
Skrivet av Patrik Redgård
Uppdaterades för mer än en vecka sedan