Zoom

1. Klicka på fliken "Platser" i Cup Manager

2. Välj en matplats i listan till vänster

3. Välj fliken "Måltider här" i inställningarna för matsalen

Lägg till en måltid

Välj en turneringsdag i listan med dagar

Klicka på lägg till måltid

1. Välj vilken måltid som ska ätas här

2. Välj mellan vilka tidpunkter lagen kan komma och äta

3. Välj vilka boendealternativ/deltagarkort som ger rätt att äta här

4. Välj vilka boenden som ska äta här

5. Spara måltiden genom att klicka på den blå knappen

Nu kommer lag i de valda boendena äta frukost här den 12 februari

Notera att programmet delar upp Frukost-raden i en rad för varje typ av boende ifall det finns flera. I exemplet ovan har den skapat två rader, en för hotell och en för skola.

Detta är för att det ska bli tydligare ifall man vill redigera alternativ/boenden i efterhand.

Hittade du svaret?