Välj boendeplatsen

Zoom

Under Platser, välj skolan, hotellet eller vandrarhemmet i listan. Gå sedan till fliken "Salar & rum"

Zoom

Klicka på Lägg till saltyp (1) så läggs en ny rad till ovanför.

Fyll sedan i uppgifter om denna salstypen.

  • Välj vilken typ av sal det är (2).
  • hur många platser det finns i varje sal av denna typ (3).
  • hur många sådana salar det finns på detta boendet (4).

Du kan även ange namnen på salarna av denna typ. Det går att skriva in namn på flera salar genom att skilja dem åt med kommatecken. Exempelvis kan du skriva A1,A2,A3,B1,B2,Stora salen för att döpa 6 st. salar till resp. namn.

Om du inte skriver in namn på salarna kommer de att döpas till R.1, R.2, R.3 osv.

Se även till att Tillgänglig (6) är inställd på minst ett datum. Vanligast är "Alltid".

Såhär kan det se ut när man är färdig

I bilden ovan är det alltså angett att det finns:

  • 4 stycken salar med plats för 10 personer. De heter A, B, C, och D
  • 2 stycken salar med plats för 18 personer. De heter Stora 1 och Stora 2
  • En idrottshall med plats för 35 personer
Hittade du svaret?