Ibland uppstår det situationer när samma klubb visas flera gånger i olika version på hemsidan, t.ex. i listan över anmälda lag. Detta gör också att statistik och informationsfunktioner, t.ex. funktionen som visar en översikt över klubbens alla lag inte stämmer. 

Samma lösning appliceras på problem där lottningsmotorn inte klarar att förstå att två lag kommer från samma klubb och därför inte skall placeras i samma grupp eller ha något inbördes möte.

Så här kan det se ut: 

Varför uppstår problemet?

Problemet uppstår om lagen vid anmälan skriver in klubbnamnet på olika sätt, t.ex. SK Bollklubb och Bollklubben SK, eller om man lägger till det individuella lagets namn i klubbnamnet, t.ex. SK Bollklubben P04.

Systemet grupperar automatiskt lag med samma namn
Om det kommer in tre olika anmälningar från Bollklubben SK kommer systemet automatiskt förstå att detta är samma klubb, oavsett hur många lag respektive anmälan består av.

Vad är lösningen?

Den primära orsaken till att det blir fel är att den som gör anmälan benämner klubben olika. Men du kan manuellt rätta till problemet genom att döpa om klubbens namn på en eller flera anmälningar:  

Ändra klubbnamn på en anmälan manuellt

 1. Gå till Anmälningar
 2. Välj Laganmälningar
 3. Välj den anmälan du vill ändra. 
 4. Klicka på Kontaktinformation
 5. Ändra namn på klubben, så det blir uniformt med de andra.

OBS! Om den som gjort anmälan skrivit in ett lagnamn efter klubbens namn (t.ex. G04-1 Hvit eller lag 1) bör du notera detta och ändra detta under fliken Laganmälningar efteråt. Se instruktion nedan.


Lägga till eller redigera lagnamn på en klubbanmälan

Notera: Det är skillnad på klubbnamn (Bollklubben SK) och lagnamn (Röd). En anmälan från samma klubb kan innehålla ett eller flera lag. En klubb kan ha en eller flera anmälningar. Lagnamn kan anges vid anmälan. Om anmälaren inte ger lagen ett namn tilldelas de ett nummer t.ex. 1, 2 eller 3.

 1. Gå till Anmälningar
 2. Välj Laganmälningar
 3. Välj den anmälan du vill ändra.
 4. Gå till Laganmälningar. 
 5. Tryck på pennan till höger om lagnamnet, i detta exemplet bredvid ettan.
 6. Fyll i önskat lagnamn. Det kan vara både text eller siffror.
 7. Klicka på spara-symbolen.

8. Avsluta med att klicka på Spara

Färdigt!

Hittade du svaret?